Lịch làm việc năm 2020

Lịch tuần trước Từ 14/09/2020 đến 20/09/2020
Tuần: 39 , từ ngày 21 tháng 9 năm 2020 đến ngày 27 tháng 9 năm 2020
Lịch tuần tiếp Từ 28/09/2020 đến 04/10/2020
Ngày Sáng Chiều
Thứ haingày 21 tháng 9  
Thứ bangày 22 tháng 9  
Thứ tưngày 23 tháng 9  
Thứ nămngày 24 tháng 9  
Thứ sáungày 25 tháng 9  
Thứ bảyngày 26 tháng 9  
Chủ nhậtngày 27 tháng 9