Nhân sự

 • Nguyễn Đức Thụy

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên, Trưởng khoa Môn Chung
  Trình độ: Tiến sỹ
  Điện thoại: 0982000068
  Email: nguyenducthuycdsp@yahoo.com

 • Đoàn Văn Hiển

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sỹ
  Điện thoại: 0984961712
  Email: doanhiencdsptn@gmail.com

 • Nguyễn Đăng Khoa

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên - Trợ lý KMC
  Trình độ: Thạc sỹ
  Điện thoại: 0986737443
  Email: khoacdsp2010@gmail.com

 • Lê Hải Triều

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sỹ
  Điện thoại: 0979846450
  Email: anhtrieutn@gmail.com

 • Hà Thị Thúy Loan

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên, Tổ trưởng CĐ Tổ GDTC - QP&AN
  Trình độ: Thạc sỹ
  Điện thoại: 01657092722
  Email: loantheduc@gmail.com

 • Trần Thị Miên

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sỹ
  Điện thoại: 0944454234
  Email: miencv36@gmail.com

 • Nguyễn Mạnh Hà

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sỹ
  Điện thoại: 0962888334
  Email: manhhacdsptn@gmail.com

 • Nguyễn Thị Bích Liên

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên, Tổ trưởng tổ Lý luận Chính trị
  Trình độ: Thạc sỹ
  Điện thoại: 01664235289
  Email: liennga68@gmail.com

 • Nguyễn Thị Minh Khai

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên, Phó khoa Môn Chung
  Trình độ: Thạc sỹ
  Điện thoại: 0915971424
  Email: minhkhaitn76@gmail.com

 • Nông Quang Thái

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Cử Nhân
  Điện thoại: 0912720908
  Email: nongquangthaicdsptn@gmail.com

123

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 215692 Số người đang online: 3