Nhân sự

 • Nguyễn Đức Thụy

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên, Trưởng khoa Môn Chung
  Trình độ: Tiến sỹ
  Điện thoại: 0982000068
  Email: nguyenducthuycdsp@yahoo.com

 • Đoàn Văn Hiển

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sỹ
  Điện thoại: 0984961712
  Email: doanhiencdsptn@gmail.com

 • Nguyễn Đăng Khoa

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên - Trợ lý KMC
  Trình độ: Thạc sỹ
  Điện thoại: 0986737443
  Email: khoacdsp2010@gmail.com

 • Lê Hải Triều

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sỹ
  Điện thoại: 0979846450
  Email: anhtrieutn@gmail.com

 • Hà Thị Thúy Loan

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên, Tổ trưởng CĐ Tổ GDTC - QP&AN
  Trình độ: Thạc sỹ
  Điện thoại: 01657092722
  Email: loantheduc@gmail.com

 • Nguyễn Thị Bích Liên

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên, Tổ trưởng tổ Lý luận Chính trị
  Trình độ: Thạc sỹ
  Điện thoại: 01664235289
  Email: liennga68@gmail.com

 • Nguyễn Thị Minh Khai

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên, Phó khoa Môn Chung
  Trình độ: Thạc sỹ
  Điện thoại: 0915971424
  Email: minhkhaitn76@gmail.com

 • Nguyễn Thị Hồng Hải

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên, Tổ trưởng CĐ Tổ Lý luận Chính Trị
  Trình độ: Thạc sĩ
  Điện thoại: 0966597880
  Email: honghaicdsptn@gmail.com

 • Ngô Thị Phương Anh

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sỹ
  Điện thoại: 0985879686
  Email: ngothiphuonganhtn@gmail.com

 • Nông Thị Hiếu

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên, Tổ trưởng Tổ Tâm Lý Giáo dục
  Trình độ: Thạc sỹ
  Điện thoại: 0975177246
  Email: hieucdsp@gmail.com

12

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 223030 Số người đang online: 8