Hà Nội khảo sát toàn diện hoạt động thư viện trường học
18/3/2014 9:55' Gửi bài In bài

Đoàn kiểm tra sẽ thẩm định lại kết quả kiểm tra của cơ sở, kết hợp với khảo sát toàn diện hoạt động thực tế của thư viện để có kết quả đề nghị Sở GD&ĐT công nhận danh hiệu.

Các đoàn sẽ trực tiếp kiểm tra, thẩm định 100% các đơn vị lần đầu tiên đề nghị công nhận danh hiệu thư viện và các đơn vị đề nghị thẩm định danh hiệu thư viện cao hơn năm trước; kiểm tra lại theo xác suất các thư viện đề nghị giữ nguyên danh hiệu khối trực thuộc Sở 30%, khối trực thuộc các Phòng GD&ĐT 20%.

Các nội dung kiểm tra theo 5 tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT ban hành.

Kết quả kiểm tra, thẩm định là tiêu chí công nhận trường chuẩn quốc gia, tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng, là cơ sở để tiếp tục xây dựng, phát triển hệ thống thư viện trường học theo hướng chuẩn hóa, thân thiện, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Thời gian kiểm tra từ ngày 15/3 đến 30/5/2014.

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 187053 Số người đang online: 1