Trường CĐSP Thái Nguyên tham gia Hội thi “Tìm hiểu Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
27/5/2016 8:33' Gửi bài In bài

Hội thi được tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bầu cử; nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong các cấp bộ Đoàn, Hội nhằm thực hiện thành công cuộc bầu cử.

Có 09 trường tham gia hội thi: Đại học Nông Lâm, Đại học Sư phạm, Đại học Y-Dược, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Khoa học, Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên.

Các đội phải trải qua 03 phần thi: Chào hỏi, Sinh viên Thái Nguyên với bầu cử, Tiểu phẩm tuyên truyền.

Kết quả hội thi: Trường CĐSP Thái Nguyên đạt giả Nhất phần thi “Sinh viên Thái Nguyên với bầu cử” và đạt giải Nhì toàn đoàn.

Một số hình ảnh tham gia hội thi: