Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Nguyên

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Tin tức

Bảng quảng cáo
Click vào ảnh để xem chi tiết
Bảng quảng cáo
Click vào ảnh để xem chi tiết
Bảng quảng cáo
Click vào ảnh để xem chi tiết

Một số hình ảnh về trường

  • Cao dang su pham Thai Nguyen
  • Cao dang su pham Thai Nguyen
  • Cao dang su pham Thai Nguyen
  • Cao dang su pham Thai Nguyen
  • Cao dang su pham Thai Nguyen
  • Cao dang su pham Thai Nguyen
  • Cao dang su pham Thai Nguyen
  • Cao dang su pham Thai Nguyen
  • Cao dang su pham Thai Nguyen
  • Cao dang su pham Thai Nguyen

PDF. In Email

  Ngày 14/10/2011 trường CĐSP Thái Nguyên long trọng tổ chức    lễ khai giảng năm học mới.

 Đến dự có:

* Ông Bùi Đức Cường - giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên, Ông Nguyễn Thanh Hà - trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp - GDTX sở GD & ĐT Thái Nguyên

* Bà Nguyễn Thu Huyền-  phó ban tuyên giáo tỉnh Ủy

* Ông Ngô Thế Hoàn - phó chủ tịch hôi sinh viên tỉnh Thái Nguyên

* Báo Thái Nguyên

Thạc sỹ Đồng Văn Đạt, bí thư Đảng Ủy, hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai giảng:


     Kính thưa: Các vị khách quí; các Thày giáo, Cô giáo, cán bộ công nhân viên cùng các em HSSV thân mến.

Trước tiên, cho phép tôi thay mặt lãnh đạo nhà trường, nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, các Thày giáo, Cô giáo, cán bộ nhân viên và các em học sinh sinh viên về dự lễ khai giảng ngày hôm nay.

Năm học 2010 -2011 vừa qua, với chủ đề: “Tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội”, trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học với những thành tích rất đáng tự hào.

Nhà trường đã từng bước thực hiện có hiệu quả Luật Giáo dục 2009; Chỉ thị số 06/CT- TƯ của Bộ chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về chống tiêu cực, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; cuộc vận động “Mỗi thày giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; là năm thứ 2 thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ và chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lí giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kì 2010 - 2015.

Thực hiện tốt yêu cầu đổi mới chương trình, nội dung đào tạo; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; đổi mới giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống và giáo dục pháp luật cho HSSV.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40/CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục. Thực hiện nghiêm túc các chính sách, chế độ đối với nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục.Thường xuyên duy trì và củng cố phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt - phục vụ tốt”, tạo điều kiện cho cán bộ giảng viên vừa hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, vừa tham gia NCKH và học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại và đồng bộ. Bằng nhiều nguồn vốn: trong ngân sách, ngoài ngân sách do liên kết đào tạo và các nguồn tài trợ từ các Dự án, nhà trường tiếp tục sửa chữa phòng làm việc, nhà ở, lớp học… mua sắm sách giáo khoa, giáo trình, trang thiết bị hiện đại để góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Đang triển khai xây dựng khu nhà học bộ môn chuyên ngành 5 tầng, với tổng số vốn đầu tư 20 tỷ đồng.

Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, đảm bảo công bằng trong giáo dục và thực hiện giáo dục cho mọi người. Thực hiện nghiêm túc Qui chế thi tuyển, xét tuyển. Triển khai đầy đủ các chính sách đối với con em dân tộc thiểu số, con em gia đình chính sách và gia đình nghèo theo Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Coi trọng việc phối hợp công tác với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh; tranh thủ sự ủng hộ của toàn xã hội làm cho giáo dục và nhà trường thật sự gắn bó với từng gia đình và toàn xã hội.

Với những nỗ lực phấn đấu và phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn trường, năm học 2010 - 2011, trường CĐSP Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với thành tích: 100% cán bộ, giảng viên, nhân viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 66% đạt lao động tiên tiến; 23% đạt chiến sĩ thi đua cơ sở; 100% tập thể lao động tiên tiến; 16% tập thể lao động xuất sắc. Tỷ lệ HSSV tốt nghiệp loại khá, giỏi chiếm tỉ lệ trên 90%. Trường được nhận bằng khen của UBND Tỉnh; b»ng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn trường.

Kính thưa các vị khách quí, các Thày giáo, Cô giáo, các cán bộ công nhân viên cùng các em HSSV.

Những kết quả đã đạt được thật đáng trân trọng và khích lệ. Tuy nhiên, công cuộc đổi mới cơ bản và toàn diện hệ thống Giáo dục - Đào tạo của nhà trường hôm nay và mai sau đang đặt lên vai toàn thể cán bộ, viên chức, đặc biệt là đội ngũ các Thày giáo, Cô giáo một trọng trách lớn lao với nhiều công việc. Năm học mới 2011 - 2012 có ý nghĩa quan trọng: là năm học đầu tiên toàn ngành Giáo dục và Đào tạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, năm khởi đầu thực hiện chiến lược: “Đổi mới căn bản, toàn diện nền  Giáo dục - Đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, hòa nhập quốc tế ”; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 296 của Thủ tướng Chính phủ và chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012; tiếp tục triển khai mạnh mẽ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Ngành vào trong các nhà trường. Bám sát phương hướng, nhiệm vụ năm học 2011-2012 của Bộ GD&ĐT cho khối trường Cao đẳng và Đại học; Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục chuyên nghiệp; Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kì 2010 - 2015, toàn trường chúng ta cùng đồng tâm, hiệp lực, tạo nên sự đoàn kết nhất trí để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2011 - 2012, đó là:

1. Đảm bảo kỉ cương, nền nếp trong làm việc, dạy học và phục vụ. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 06-CT/TƯ của Bộ Chính trị; thực hiện cuộc vận động: “Mỗi Thày giáo, Cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

2. Tiếp tục thực hiện tốt yêu cầu đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục trên cơ sở giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống và hướng nghiệp cho HSSV. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo đáp ứng kịp thời yêu cầu về nguồn nhân lực của địa phương và xã hội; làm tốt công tác xã hội hóa  giáo dục.

Phát huy vai trò của bộ phận Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, thi, đánh giá quá trình dạy học, phản ánh đúng chất lượng giáo dục, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu đào tạo nhằm khẳng định và quảng bá thương hiệu trường CĐSP Thái Nguyên trong khu vực và trên toàn quốc.

3. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ dạy học và nghiên cứu khoa học. Đặc biệt tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ phương pháp dạy học tích cực. Tiếp tục thực hiện Tin học hóa các hoạt động quản lí trong nhà trường thông qua hệ thống mạng nội bộ.

4. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên. Tăng cường hợp tác Quốc tế, thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài thông qua các Dự án. Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các trường bạn trong và ngoài nước để phát triển giáo dục và nâng cao chất lượng đào tạo.

Kính thưa các vị khách quí, các Thày giáo, Cô giáo, cán bộ công nhân viên cùng các em HSSV.

Nhân dịp Lễ khai giảng năm học mới, thay mặt nhà trường, tôi xin chúc mừng và biểu dương các em HSSV đã đạt được kết quả trong kì tuyển sinh vừa qua. Đây không chỉ là niềm vui của riêng các em mà còn là niềm tự hào, niềm hạnh phúc của người thân trong gia đình, dòng họ và của quê hương. Dù vậy, đó mới chỉ là điểm khởi đầu. Bước vào năm học mới ở trường Cao đẳng Sư phạm, đòi hỏi các em phải có động cơ, thái độ học tập đúng đắn, sớm làm quen với phương pháp dạy học mới, với kiến thức mới. Các em cần xây dựng cho mình phương pháp tự học,  tự nghiên cứu, phải chủ động, sáng tạo để học tập và rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp. Lần đầu tiên xa gia đình, xa người thân, điều kiện ăn ở còn khó khăn, có nhiều điều mới lạ và nhiều sự cám dỗ trong xã hội. Vì vậy, trong năm học mới các em hãy phát huy sức mạnh của tuổi trẻ, phát huy truyền thống 43 năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường, quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong học tập và rèn luyện.

Kính thưa các vị khách quí, các Thày giáo, Cô giáo, các cán bộ công nhân viên cùng các em HSSV.

Trong không khí náo nức, phấn khởi của ngày khai trường, tôi xin thay mặt lãnh đạo nhà trường, các Thày giáo, Cô giáo, cán bộ nhân viên và hơn 4.000 HSSV các loại hình đào tạo, bồi dưỡng trong toàn trường, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh Thái Nguyên, các ban ngành trong Tỉnh, Sở GD&ĐT đã luôn chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ trồng người trong thời gian vừa qua.

Với niềm phấn khởi, tự hào và tin tưởng, tôi xin tuyên bố Khai giảng năm học 2011 - 2012.

Xin kính chúc các vị khách quí, các Thày giáo, Cô giáo, các cán bộ công nhân viên và các em HSSV sức khỏe, hạnh phúc và thu được nhiều thắng lợi trong công tác, giảng dạy và học tập.

  


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Chương trình mớiTư liệu, văn bản về đào tạo theo tín chỉ và liên thông

article thumbnail

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC VÀ ĐỊNH HƯỚNG THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ NIÊN C [ ... ]DANH NGÔN
“Thầy giáo là đường tinh, học sinh là đường đã lọc.” Ngạn ngữ Ba Tư
“Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi.” Ngạn ngữ Trung Quốc
“Trọng thầy mới được làm thầy.” Ngạn ngữ Trung Quốc
“Dạy tức là học hai lần.” G. Guibe
“Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được.” Usinxk...
“Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo.” Pestalogi
“Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ.” Galileo
“Không thể trồng cây ở những nơi thiếu ánh sáng, cũng không thể nuôi dạy trẻ với chút ít nhiệt tình.” Can Jung
“Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn.” Uyliam Batơ Dit